II. УСТОЙЧИВОСТ НА ОБАГРЯНИЯТА, ПРОМЯНА НА ЦВЕТА НА ИЗПИТВАНИЯ ОБРАЗЕЦ И НА ПРИДРУЖАВАЩИТЕ ТЪКАНИ

2. Текстилни материали (от естествени, изкуствени, синтетични влакна и техни смеси, изделия от тях за бита, технически цели и облекло)

2.1. Устойчивост на обагрянията на изкуствена светлина – ксенонова дъгова лампа

БДС EN ISO 105- В02

БДС EN ISO 105- В04

2.2 Устойчивост на обагрянията на пране:

БДС EN ISO 105- С06

- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка

БДС EN 20105-А02,

БДС EN ISO 105-А05
- степен на зацапване-визуална/инструментална оценка

БДС EN 20105-А03,

БДС EN ISO 105-А04

2.3 Устойчивост на обагрянията на пране (със сапун или сапун и сода):

БДС EN ISO 105- С10

- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка

БДС EN 20105-А02,

БДС EN ISO 105-А05
- степен на зацапване-визуална/инструментална оценка

БДС EN 20105-А03,

БДС EN ISO 105-А04

2.4 Устойчивост на обагрянията на химическо чистене:

БДС EN ISO 105-D01

- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка

БДС EN 20105-А02,

БДС EN ISO 105-А05
- степен на зацапване-визуална/инструментална оценка

БДС EN 20105-А03,

БДС EN ISO 105-А04

2.5 Устойчивост на обагрянията на вода:

БДС EN ISO 105-Е01

- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка

БДС EN 20105-А02,

БДС EN ISO 105-А05
- степен на зацапване-визуална/инструментална оценка

БДС EN 20105-А03,

БДС EN ISO 105-А04

2.6 Устойчивост на обагрянията на морска вода:

БДС EN ISO 105-Е02

- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка

БДС EN 20105-А02,

БДС EN ISO 105-А05
- степен на зацапване-визуална/инструментална оценка

БДС EN 20105-А03,

БДС EN ISO 105-А04

2.7 Устойчивост на обагрянията на хлорирана вода:

БДС EN ISO 105-Е03
- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка

БДС EN 20105-А02,

БДС EN ISO 105-А05
2.8 Устойчивост на обагрянията на пот- кисела и/или алкална:

БДС EN ISO 105-Е04

- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка

БДС EN 20105-А02,

БДС EN ISO 105-А05
- степен на зацапване-визуална/инструментална оценка

БДС EN 20105-А03,

БДС EN ISO 105-А04
2.9 Устойчивост на обагрянията на петна алкали:

БДС EN ISO 105-Е06

- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка

БДС EN 20105-А02,

БДС EN ISO 105-А05

2.10 Устойчивост на обагрянията на петна вода:

БДС EN ISO 105-Е07

- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка

БДС EN 20105-А02,

БДС EN ISO 105-А05
2.11 Устойчивост на обагрянията на гореща вода:

БДС EN ISO 105-Е08

- промяната на цвета- визуална/инструментална оценка

БДС EN 20105-А02

БДС EN ISO 105-А05
- степен на зацапване-визуална/инструментална оценка

БДС EN 20105-А03

БДС EN ISO 105-А04
2.12 Устойчивост на обагрянията на мокро декатиране:

БДС EN ISO 105-Е09

- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка

БДС EN 20105-А02,
БДС EN ISO 105-А05

- степен на зацапване-визуална/инструментална оценка

БДС EN 20105-А03,

БДС EN ISO 105-А04
2.13 Устойчивост на цвета на мебелни платове на петна от вода:

БДС EN ISO 105-Е16

- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка

БДС EN 20105-А02,

БДС EN ISO 105-А05

2.14 Устойчивост на обагрянията на кисело тепане, меки условия:

БДС EN ISO 105-Е14

- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка

БДС EN 20105-А02,
БДС EN ISO 105-А05

- степен на зацапване-визуална/инструментална оценка

БДС EN 20105-А03,

БДС EN ISO 105-А04

2.15 Устойчивост на обагрянията на избелване-хипохлорит:

БДС EN 20105-N01

- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка

БДС EN 20105-А02,

БДС EN ISO 105-А05

2.16 Устойчивост на обагрянията на избелване-пероксид:

БДС EN ISO 105-N02

- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка

БДС EN 20105-А02,
БДС EN ISO 105-А05

- степен на зацапване-визуална/инструментална оценка

БДС EN 20105-А03,

БДС EN ISO 105-А04

2.17 Устойчивост на обагрянията на избелване натриев хлорит- меки условия:

БДС EN ISO 105-N03

- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка

БДС EN 20105-А02,

БДС EN ISO 105-А05
- степен на зацапване-визуална/инструментална оценка

БДС EN 20105-А03,

БДС EN ISO 105-А04

2.18 Устойчивост на обагрянията на избелване натриев хлорит- тежки условия:

БДС EN ISO 105-N04

- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка

БДС EN 20105-А02,

БДС EN ISO 105-А05
- степен на зацапване-визуална/инструментална оценка

БДС EN 20105-А03,

БДС EN ISO 105-А04

2.19 Устойчивост на обагрянията на мерсеризация:

БДС EN ISO 105-Х04

- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка

БДС EN 20105-А02,

БДС ЕN ISO 105-А05
- степен на зацапване-визуална/инструментална оценка

БДС EN 20105-А03,

БДС ЕN ISO 105-А04

2.20 Устойчивост на обагрянията на органични разтворители:

БДС ЕN ISO 105-Х05

- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка

БДС EN 20105-А02,

БДС EN ISO 105-А05
- степен на зацапване-визуална/инструментална оценка

БДС EN 20105-А03,

БДС EN ISO 105-А04

2.21 Устойчивост на обагрянията на изваряване:

БДС EN ISO 105-Х08

- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка

БДС EN 20105-А02,
БДС EN ISO 105-А05

- степен на зацапване-визуална/инструментална оценка

БДС EN 20105-А03,

БДС EN ISO 105-А04

2.22 Устойчивост на обагрянията на формалдехид:

БДС EN ISO 105-Х09
- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка

БДС EN 20105-А02,

БДС EN ISO 105-А05
2.23 Миграция на текстилните багрила в поливинилхлоридни покрития:

БДС EN ISO 105-Х10

- степен на зацапване-визуална/инструментална оценка

БДС EN 20105-А03,

БДС EN ISO 105-А04
2.24 Устойчивост на обагрянията на горещо гладене: БДС EN ISO 105-Х11
- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка

БДС EN 20105-А02

БДС EN ISO 105-А05
- степен на зацапване-визуална/инструментална оценка

БДС EN 20105-А03

БДС EN ISO 105-А04

2.25 Устойчивост на обагрянията на триене: сухо и/или мокро:

БДС EN ISO 105-Х12
- степен на зацапване-визуална/инструментална оценка

БДС EN 20105-А03,

БДС EN ISO 105-А04

 2.26 Устойчивост на обагрянията на изкуствена слюнка:

DIN 53160-1

- степен на зацапване- визуална/инструментална оценка

БДС EN 20105-А03,

БДС EN ISO 105-А04
2.27 Устойчивост на обагрянията на избелване- хипохлорит (меки условия):
- промяна на цвета- визуална/инструментална оценка

DIN 54034

БДС EN 20105-А02
БДС EN ISO 105-А05

FaLang translation system by Faboba

гр. Габрово 5300
бул. “Трети март” № 9

тел./факс: 066 801 258
моб.: 0887 248 346